Affärscoach

Utveckla ditt företag med hjälp av en coach!

Satsa, utveckla och stabilisera din verksamhet. Du bestämmer själv inom vilka områden du vill fokusera dialogen. Det kan gälla finansiering, kompetensfrågor, affärsmodeller, nätverk, forskningssamarbeten m.m. Missa inte tillfället att kostnadsfritt arbeta ihop med en professionell affärscoach. 

Coachningen består av ett antal träffar med uppgifter däremellan och pågår under 2-3 månader på orten där du är verksam. Erbjudandet är begränsat och kostar dig inget mer än din hjälp med utvärderingen av metoden. I nuläget sker coachningen digitalt.
Så anmäl dig till din lokala näringslivsutvecklare redan nu!

Lysekil:              Renee.Daun@lysekil.se
Munkedal:        Clas.Hedlund@munkedal.se
Orust:                Ronny.Svensson@orust.se
Strömstad:       Ingela.Skarstrom@stromstad.se
Sotenäs:           Micael.Gustafsson@sotenas.se
Tanum:             Elenor.Olofsson@tanum.se

Röster från tidigare deltagare som fått coachning på hemmaplan:

”Jag har insett vad som ska prioriteras.”
”Detta har påskyndat många processer och ledde till nyanställning och struktur.”
”Vi har fått mer fokus på företaget, vad som ska göras och när.”

Coachning och rådgivning

Coachning hjälper företagaren och företaget framåt. Den förtydligar behoven som företagen har för att komma dit de vill. I det här arbetet så länkar vi också vidare till de insatser som finns tillgängliga i stödsystemen generellt och de som specifikt uppstår i spåren av Corona. Dessa insatser är ofta rådgivning inom specifika områden. Men vårt fokus i ligger på dig som företagare.

Citat från en av våra coacher

”Coachning handlar mycket om att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuläge och ett önskat läge. Det utgår från dig och vad du bäst behöver för din och företagets utveckling. Vi tillhandahåller en process och du fyller den med innehåll utifrån dina utmaningar. Vi har därför en förväntan om att du förbereder dig inför våra möten och har en uppfattning om vad du vill tala om. Med hjälp av frågor ger vi dig stöd för att du själv ska kunna utveckla strategier och planer för att nå dina mål.”

Gör testet för att kolla om affärscoachning är något för dig

Uppstartsmöten Affärscoach Sprint 5

2021-02-02      14-1530
2021-02-03      1730-19
2021-02-04      8-930
2021-02-05       14-1530

Ni bokar in ert möte med er näringslivsutvecklare.
Är du intresserad av mer info finns lite på www.preactly.se/fyrbodal med lösenord: fyrbodal

Vill du försöka på egen hand?

Hjälp till självhjälp runt målsättning, drivkrafter, värderingar, processer, arbetsbelastning och framtidsmöjligheter.


Logga Västra götalandsregionen


Logga Europiska regionala utvecklignsfonden


Logga Fyrbodals kommunalförbund