Tillväxt på hemmaplan

Det är här det händer. Vi vill att våra små och medelstora företag ska växa, tro på framtiden och dra nytta av det stöd som finns. Det innebär i sin tur mycket för våra kommuner och den framtida utvecklingen. Stödet du får är på hemmaplan. Företagsarenor finns eller är på gång att starta på våra orter. Tillsammans arbetar vi för tillväxt. Alla affärer är lokala men kontakterna utåt är centrala.

Träffa stödaktörer

Utveckla ditt företag med hjälp av vårt regionala nätverk

Du som har företag i Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad eller Tanum, nu finns det möjlighet att träffa våra aktörer på plats eller digitalt!

Kontakta din lokala näringslivsutvecklare!

Lokal företagsarena på din hemort

Ta kontakt med din lokala arena!

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Orust är verksamma med sina arenor. Upptäck vad de har att erbjuda.

Resurser och stöd

Företagsarenor väst är en samverkansplattform för företag, kommuner, forskare och offentlig sektor. Att vara del av Företagsarenor Väst innebär att man är en lokal mötesplats med affärscoachning, kompetensutveckling och en direkt väg till de kommunala funktionerna. Dessutom kanaliserar man kontakt med regionala testsiter, det regionala företagsfrämjarstödet och forskarvärlden.


Affärscoach

Testmiljö

Nätverk, stöd och finansiering

Kommunal företagslots

Forskning och Innovation

Kunskap och kompetensutveckling

Kalender

Här finner du kommande händelser på arenorna. De som är gjorda i samverkan har en bred målgrupp och de andra riktar sig till företagarna i respektive kommun. Alla är dock välkomna på samtliga aktiviteter.

I samverkan

Lokal företagsarena

Lokal företagsarena i din kommun

Kontakta din lokala näringslivsutvecklare.