Kunskap och kompetensutveckling

Kortare handfasta kurser för företag

Företag i vår region har kontinuerligt behov av praktiska kortare utbildningar inom livsmedelssäkerhet, heta arbeten, säkerhetsfrågor, truckutbildningar och dylikt. Samtidigt finns behov av längre utbildningar för att säkra upp rätt kompetens till specifika maskiner och teknologier.

Företagsarenorna samlar utbildningsbehovet och initierar eller förmedlar kurser i samverkan med kommunal vuxenutbildning, privata aktörer och statliga universitet och högskolor.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Norra Bohuslän står inför en utmaning. Kompetens mätt som utbildningsnivå är låg i befolkningen. Framtidens kräver kontinuerlig utbildning och omställning samt en uppvärdering av utbildning och kompetens.

I dag är det lätt att kontinuerligt utbilda sig med kunskap från all världens hörn. Fyrbodal satsar nu på att lotsa i denna djungel av utbildningar och kurser.

Fyrbodal kompetensförsörjning

Globala MOOC (massive online courses) EdX, Coursera, etc

Distanskurser vid svenska universitet (Karlstad, Göteborg, Chalmers, Stockholm, Umeå, Lund)

Validering av befintlig kompetens


Nya medarbetare

Nya medarbetare kan plocka med sig den kompetens som behövs. En väg att nå dessa är via examensarbeten och praktikerbjudanden.

Lokala utbildningar är ofta organiserade för att täcka lokala kommande behov. Några exempel:

Processoperatör

Undersköterska

Löneadministratör

Fisk- och skaldjursodlare

I vår region finns högskoleutbildning, YH-utbildningar och vuxenutbildning inom både praktiska och teoretiska områden.

YH- nätverket i Fyrbodal

Kommunakademien