Kommunal företagslots

Funktionen företagslots guidar dig rätt

Det kan vara utmanande att hitta rätt i en kommun och i myndighetssverige. Företagslotsen är en funktion som visar vägen i de kommunala och regionala strukturerna gällande tillstånd och regler, pågående upphandlingar, evenemang, miljötillstånd, mark och lokalbehov med mera.
Vägen in i Länsstyrelsen och andra myndigheter underlättas också av lotsen.

Ta kontakt med din lokala företagslots och näringslivutvecklare!