Affärscoachning

I dagsläget hänvisar vi till den privata marknaden för affärscoachning. Inom det tillgängliga stödsystemet finns många insatser som kan vara mycket viktiga för dig som företagare. Coachning hjälper företagaren och företaget framåt. Den förtydligar behoven som företagen har för att komma dit de vill. Fokus ligger på dig som företagare.

En affärscoach kan hjälpa dig satsa, utveckla och stabilisera din verksamhet. Du bestämmer själv inom vilka områden du vill fokusera dialogen. Det kan gälla finansiering, kompetensfrågor, affärsmodeller, nätverk och forskningssamarbeten med mera.

Citat från en av våra coacher

”Coachning handlar mycket om att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuläge och ett önskat läge. Det utgår från dig och vad du bäst behöver för din och företagets utveckling. Vi tillhandahåller en process och du fyller den med innehåll utifrån dina utmaningar. Vi har därför en förväntan om att du förbereder dig inför våra möten och har en uppfattning om vad du vill tala om. Med hjälp av frågor ger vi dig stöd för att du själv ska kunna utveckla strategier och planer för att nå dina mål.”

Gör testet för att kolla om affärscoachning är något för dig


Är du intresserad av affärscoachning? Vill börja med dig själv och ditt företag på egen hand och börja utvecklas?

Många företagare kommer under coachning till likande insikter av vad man behöver för att utveckla sin verksamhet. Det handlar om större tydlighet i mål och vilka aktiviteter som leder dit, skapa en mer hanterbar arbetsmängd och mindre komplex arbetssituation, bättre återhämtningsmöjligheter och känna mer framtidsutsikter där man fortsätter utvecklas.

Känner du igen dig? Då kan du ha nytta av av filmerna som Preactly har satt ihop som stöd för att börja arbeta med dessa frågor på egen hand. Hjälp till självhjälp så att säga. Miniserien är uppdelad på 5 avsnitt.

Hoppas ni få god nytta av filmerna som ni hittar här!

Affärscoachning fungerar!


Logga Västra götalandsregionen


Logga Europiska regionala utvecklignsfonden


Logga Fyrbodals kommunalförbund