Företagsarena Munkedal

Företagare i Munkedals kommun


Som företagare i Munkedals kommun har du ett fantastiskt läge mitt i Bohuslän i ett expansivt stråk utefter E6 mellan Göteborg och Oslo med en befolkning på ca 2,5 miljoner människor. Detta ger dig som företagare fantastiska möjligheter till en omfattande kundkrets i närområdet!

Näringslivet i Munkedals kommun är varierat med sina cirka 1 325 aktiva företag. Arctic Paper är det största företaget med drygt 300 anställda, men i övrigt domineras näringslivet
av fåmans företag inom flertalet branscher där bygg och handeln är de största (utifrån antalet aktiva företag, och tillverkning utifrån antalet anställda).

Näringslivet i Munkedals kommun har en stor spridning i geografin och präglas av en stark entreprenörsanda. Du som driver företag idag, nyligen har startat eller du som funderar på att starta en affärsverksamhet kanske vill bolla dina tankar och testa en affärsidé innan du tar steget fullt ut. Välkommen att kontakta Munkedal kommuns näringslivsutvecklare som lyssnar och hjälper dig vidare i dina utvecklingstankar. Du får också veta mer om vilka andra aktörer och samarbetspartner det finns på marknaden som du kan vända sig till när du vill förverkliga din idé.

Förutom att kommunen har ett attraktivt läge för företag, är priserna för exempelvis lokaler, mark och arbetskraft konkurrenskraftiga jämfört med Göteborgs- och Osloregionerna.

Mer information finns här