Test- och utvecklingsmiljöer

Maritim och marin produktutveckling

Forsknings- och innovationsresurser som möjliggör utveckling och testning av produkter och innovationer i marin miljö med senaste teknologier.

Kristineberg Center har fartyg, verktyg, instrument och kompetens att verifiera och utveckla många olika sorters marina innovationer.

Industriell Symbios

I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Ett exempel är att fiskrens kan användas som råvara till fodertillverkning eller i en biogasanläggning.

Ekoturism i nationalpark

Nyttja marin nationalpark och världsarv på ett hållbart sätt.

Testa att utveckla era turistiska erbjudanden i samarbete med universitet och aktörer som forskar och är aktiva i miljöerna. Tillsammans blir man starkare och hållbarare. Det finns mycket kunskap att bygga på. Samverka med Kosterhavets nationalpark och Vitlycke museum.

Produktionsteknik

PTC är en samverkansarena till stöd för utveckling av produktionen hos tillverkande företag.
Satsning på kompetensutveckling, kännedom om ny teknik samt kunskaper om metoder och best practises ger förutsättningar för stärkt konkurrensförmåga. Vår samverkansplattform möjliggör erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande för en snabbare utveckling.

Marin återvinningscentral

Marin återvinningscentral under utveckling där olika marina avfall från fisket och strandstädning sorteras och blir till nya material.

Utvecklar framtidens material

Wargön Innovations test- och demoanläggning möjliggör utveckling av framtidens hållbara material. Här finns produktionsutrustning, labb och ytor för produktvisningar. Wargön Innovation stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer och erbjuder tekniska resurser, kompetens och de nätverk som behövs för att lotsa en materialinnovation från idé-stadie till färdig produkt.