Ekoturism i fantastiska natur och kulturmiljöer

Bohuslän är ett av Sveriges finaste områden för att bedriva besöksnäring. Utvecklingen går snabbt framåt men det finns gott om utrymme för innovation och utveckling.

I arbetet med Maritim utveckling har vi bland annat tagit fram 3 rapporter kopplat till kunskapsturism.

Kunskapsturism 1 – guidenätverk och verksamhet

Kunskapsturism 2 – definition och begrepp

Kunskapsturism 3 – samverkan mellan olika aktörer


I vårt område finns många aktörer som kan understödja ditt arbete:

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Västsvenska turistrådet

Tjärnö marina laboratorium

Västarvet

Svinesundskommitteen

Men börja med att kontakta näringslivsutvecklaren i Tanum Elenor eller i Strömstad Ingela.


Aktuellt är arbeten om:

Biosfärsområde Bohuskust

Projekt om kunskapsturism vid Handels GU

Guideutbildning i naturskyddade områden