Företagsarena Strömstad

Här finns ett livligt företagande med handel och turism som viktiga motorer för andra verksamheter. I kölvattnet frodas hantverks- och serviceföretag. I Strömstad hittar du spetskompetens inom handel över nationsgränser såsom tull, ekonomi, internationell handel och logistik.

Nyföretagandet har legat högt under många år. Här finns en stor hamnverksamhet för gods och persontrafik samt flera gästhamnar. Marina resurser och miljöteknik är utvecklingsområden i det pågående arbetet för att bredda näringslivet inför framtiden.

Arena för ditt företag

Vår företagsarena är under uppbyggnad och blir placerad i vårt blivande företagscenter vid havskanten (Pilen 5). Våra erbjudanden till företag och till blivande företagare, kommer du hitta på denna sida.

Vi har ett nära samarbete med de övriga företagsarenorna, Göteborgs universitet (GU) och Tjärnö marina laboratorium, Kosterhavets nationalpark samt med övriga organisationer som stöttar näringslivet i Strömstad.Innovativa företag i den marina branschen

Vi har flera spännande företag som arbetar inom de nya marina näringarna såsom KosterAlg AB och Ostrea Aquaculture AB. KosterAlg skördar alger i den odling som finns i Kosterhavets Nationalpark och håller på med en hel del spännande produktutveckling. Det planeras även för fler odlingar. www.kosteralg.se

Ostrea Aquaculture har i höst lagt ut små ostron i sin nya odling väster om Koster, första skörden kommer att ske till vårvintern. www.ostrea.se

Samverkan för utveckling

I Strömstad har vi goda erfarenheter av samarbete med de nordbohuslänska kommunerna. Samarbete sker ofta via projekt med gemensamt arbete för tillväxt på hemmaplan.

Svinesundskommittén är en plattform för internationellt samarbete mellan kommunerna i gränsregionen. Kommittén vill underlätta affärsutveckling och är en katalysator för projekt både inom turism och  marin näringsutveckling. Detta gränsregionala arbete har genererat flera nya företag och en stark samhörighet.