Företagsarena Strömstad

Havet i centrum och livet i fokus

I Strömstad finns ett livligt företagande med handel och turism som viktiga motorer för andra verksamheter. I kölvattnet frodas hantverks- och serviceföretag. I Strömstad hittar du spetskompetens inom handel över nationsgränser såsom tull, ekonomi, internationell handel och logistik.

Nyföretagandet har legat högt under många år. Här finns en stor hamnverksamhet för gods och persontrafik samt flera gästhamnar. Marina resurser och miljöteknik är utvecklingsområden i det pågående arbetet för att bredda näringslivet inför framtiden.

Utvecklingsarena Strömstad

Utvecklingsarena Strömstad är en arena för att stärka och bredda lokalt näringsliv. Vi vägleder lokala företagare till olika stöd- och utvecklingsmöjligheter och har ett stort kontaktnät av aktörer inom områden som affärscoaching, kompetensförsörjning, rekrytering, hållbarhetsarbete och exportfrågor.  I syfte att stärka och bredda näringslivet arbetar vi även aktivt med att få hit företagsetableringar.

Fem styrkeområden med stor potential att kunna utvecklas

Fem styrkeområden har identifierats, det vill säga områden där Strömstads näringsliv bedöms ha stor potential att ta marknadsandelar:

  • Handelsnav med fokus på e-handel och digitalisering
  • Hållbar desinationsutveckling
  • Grön logistiksymbios med fokus på hållbara transporter
  • Marina och maritima näringar
  • EUs yttre gräns, import och exporthandel med ökat samarbete med Norge.

Innovativa företag i den marina branschen

Vi har flera spännande företag som arbetar inom de nya marina näringarna såsom Nordic Seafarm AB (tidigare KosterAlg) och Ostrea Aquaculture AB. Nordic Seafarm skördar alger i den odling som finns i Kosterhavets Nationalpark och håller på med en hel del spännande produktutveckling. De har även odlingar i Tanums kommun https://www.nordicseafarm.com/

Ostrea Aquaculture arbetar proaktivt framåt och har nu full fart i sitt kläckeri och har börjat skörda en del från sina odlingar i Kosterhavet. www.ostrea.se

Samverkan för utveckling

I Strömstad har vi goda erfarenheter av samarbete med de nordbohuslänska kommunerna. Samarbete sker ofta via projekt med gemensamt arbete för tillväxt på hemmaplan.

Svinesundskommittén är en plattform för internationellt samarbete mellan kommunerna i gränsregionen. Kommittén vill underlätta affärsutveckling och är en katalysator för projekt både inom turism och  marin näringsutveckling. Detta gränsregionala arbete har genererat flera nya företag och en stark samhörighet.