Finansiärer

Från start finansierades projektet av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket samt av Västra Götalandsregionen. Ansvarig för projektet är Tillväxt Norra Bohuslän, en samverkansarena för kommunerna Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum som är medfinansiärer tillsammans med Göteborgs Universitet. Idag är även Munkedal och Orust anslutna och med i samarbetet.