Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket samt av Västra Götalandsregionen. Ansvarig för projektet är Tillväxt Norra Bohuslän, en samverkansarena för kommunerna Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum som är medfinansiärer tillsammans med Göteborgs Universitet.