Nätverk

Ostronnätverket

Ostronnätverket är en gruppering av Ostronföretagare och andra intresserade för information och nätverkande mellan företagare i Sverige och Norge.  Tonvikten ligger på producenter, förädlare, fiskare och upplevelseföretag. Regelbundna träffar visar upp företag i nätverket och lyfter fram de senaste forskningsrönen eller möjliga samverkansfrågor med myndigheter. I dagsläget drivs nätverket av Svinesundskommitteen. Kontakta din näringslivsutvecklare för mer information.

Algnätverket

Algnätverket är en gruppering av Algföretagare och andra intresserade för information och nätverkande mellan företagare i Sverige och Norge.  Fokus ligger på producenter, förädlare, fiskare och upplevelseföretag. Regelbundna träffar visar upp företag i nätverket och lyfter fram forskningsrön eller samverkansfrågor med myndigheter. I dagsläget drivs nätverket av Svinesundskommitteen. Kontakta din näringslivsutvecklare för mer information.

Svenskt vattenbruk och sjömat

Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening är en branschförening för företag som odlar eller skördar vilda musslor, ostron, alger och andra marina råvaror i havet eller på land.

www.vattenbrukochsjomat.se

Gästhamnsnätverket

Gästhamnsnätverket Bohuslän knyter ihop aktörerna  som samverkat i Maritim utveckling i Bohuslän. För båtturisten är helhetsupplevelsen det viktiga. Kombinationen av smultronställen, det tysta, hamnliv och upplevelser utöver det vanliga. Hur får man till detta? Dra lärdom av varandra och samverka! Se rapporter under arkiv eller kontakta de som håller i nätverket idag Linda och Malin.

Hamnnätverket

För att få till bra skärgårdstransporter och fraktlösningar nu och i framtiden behövs hamnnätverket. I detta nätverk med en roterande sammankallande kommun möts hamnchefer och näringsidkare för att träffas, samverka och dra nytta av varandra.