Forskning och Innovation

De lokala företagsarenorna är idag kopplade till forskning inom det marina och besöksnäringen. Styrkor för Bohuslän att bygga vidare på!

Lokala, regionala och nationella forsknings- och utbildningsorganisationer erbjuder företag forskningssamarbete på arenorna.

Forskningsaktörerna bär mycket kunskap om utveckling och processer som behöver tillgängliggöras. En nära kontakt med forskningen ger innovativ kraft till arenornas utveckling.

Arenan ger möjligheter för forskningen att få bra underlag för undersökningar.

Samverka med universitetet

Studenter och examensarbeten – bra för rekrytering och utveckling av verksamheten

Uppdragsforskning – rätt forskare kan få med det som gör skillnaden

Få/ge tillgång till avancerad utrustning

Öppna föreläsningar – kontinuerlig fortbildning exempelvis Hav och Samhälle ifrån Göteborgs universitet

Forskningsinstitutens möjligheter

Forskningsinstituten är en bra möjlighet att ta del av forskarkompetens och utföra studier utifrån företagens behov. Det finns flera men det största svenska är RISE som sträcker sig över många områden ifrån samhällsbyggnad till material och livsmedel. RISE är ett statligt oberoende institut.

I vår region finns även IVL, svenska miljöinstitutet som utför både forskning och konsultuppdrag.

Inom det marina området finns flera institut i Norge (exempelvis NOFIMA, NIVA, NIFES) som har expertkompetens för specifika områden.

Via arenornas nätverk får man en bra väg in till dessa aktörer.