Bakgrund

Projekt Maritim utveckling i Bohuslän

Maritim utveckling i Bohuslän är idag ett avslutat projekt, huvudfokus för projektet var att testa och utveckla affärscoacharbetet samt utveckla lokala företagsarenor. Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil, Orust och Munkedal var huvudfinansiärer tillsammans Göteborgs universitet var Fyrbodals kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Idag drivs företagsarenorna av kommunerna.

Maritim Utveckling i Bohuslän del 1 var ett projekt med stöd ifrån EU’s regionala utvecklingsfond beviljat åt Tillväxt Norra Bohuslän. Projektet löpte under 3 år och hade en total budget på drygt 9 miljoner kronor. Projektets syfte var att stötta och skapa goda förutsättningar åt de maritima näringarna i Bohuslän. Vi har gjort denna film för att kortfattat summera projektet. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt varit engagerade i projektet!