Orust

Näringslivet på Orust kännetecknas av småskalighet och entreprenörskap och det märks i statistiken både vad gäller företagande och låg arbetslöshet. Företagsamheten är hög och vi har många kvinnliga företagare och unga företagare. Ett gott näringslivsklimat är en viktig faktor för utveckling i kommunen. I många fall är utmaningarna gemensamma för kommunen och näringslivet.

Utmaningar

Hur ska vi locka fler investeringar?

Hur lockar vi ekonomiska aktiviteter genom attraktiva livsmiljöer och genom att vara en attraktiv destination för besök?

Hur utvecklar vi en samordnad och effektiv service till företagen?

Specialisering och ökat behov av kunskap?

Hur samverkar vi med universitet, organisationer och andra kommuner för att utvecklas?

Samverkan

För oss är samverkan viktig för att ge näringslivet bra förutsättningar. Därför arbetar vi ihop med exempelvis Fyrbodals kommunalförbund, kommunerna i norra Bohuslän, STO-kommunerna (Stenungsund, Tjörn Orust), Södra Bohuslän turism och Turistrådet Västsverige. Samverkan med Företagarna Orust är också omfattande.

Tack vare vårt samarbete kan vi nu i MUB 2.0 erbjuda företag att arbeta med affärscoacher. Vi utreder också förutsättningar för att skapa en mötesplats där företag kan få hjälp att utvecklas.

Vi vill att våra små och medelstora företag ska växa, tro på framtiden och dra nytta av det stöd som finns. Det innebär i sin tur mycket för våra kommuner och den framtida utvecklingen. Stödet du får är på hemmaplan. Alla affärer är lokala men kontakterna utåt är centrala. Här kan lokal företagsarena spela stor roll.

Näringslivsråd

Vi har också skapat ett näringslivsråd och där sker samverkan mellan branschföreträdare och kommunen. Aktuella frågor processas för att utveckla kommunen ur ett näringslivsperspektiv.  I näringslivsrådet tas övergripande frågor upp som för utvecklingen framåt och når en större slagkraft.

Frukostmöten och temamöten

Varje år arrangeras möten och evenemang där företag och organisationer kan träffas och få kunskap men också utbyta idéer och information. Frukostmötet i samband med den årliga flytande båtmässan Öppet varv är vårt största och mest traditionsbundna evenemang. Andra möten och teman kan vara, nyföretagande, upphandling, aktuella frågor med mera.

Sedan 10 år tillbaka arrangeras företagsgalan Galan. Den genomförs i samverkan av Företagarna Stenungsund & Tjörn och Företagarna Orust, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun samt Orust kommun. Då premieras årets Företagare, årets unga företagare och årets turistföretag.

Besöksnäringen är stor

Alla Bohuskommunerna deltar i ”En del av Bohuslän” som är en gemensam satsning med näringslivet med syfte att göra Bohuslän till ett av de bästa besöksmålen i världen. Vi ska gemensamt skapa ett gynnsamt företagsklimat för våra turistföretag och det är ju givetvis något som gynnar alla våra företagare, oavsett bransch.

Infrastruktur är viktigt

En viktig gemensam fråga är att ha väl fungerande transporter för människor och gods. Det är en förutsättning för att våra kommuner ska kunna fortsätta utvecklas. För att fler ska kunna ta del av allt som STO-kommunerna erbjuder och för att vi ska nå vår fulla potential så måste våra vägar, broar och kollektivtrafik utvecklas. Våra tre kommuner har därför tillsammans med näringslivet drivit Nordvästsvenska Initiativet som arbetar för bättre kommunikationer i vårt område.