Testbädd marint avfall

Sotenäs marina återvinningscentral


5-13 miljoner ton avfall hamnar årligen i haven världen över. Från våra egna stränder här i Sotenäs kommun samlades det in över 34 ton marint avfall under 2018.


I Sotenäs kommun startades därför september 2018 Sveriges första Marina Återvinningscentral. Här tar vi hand om marint avfall som samlats in från strandstädning, uttjänta fiskeredskap från fiskeindustrin samt spök-fiskenät och burar som samlats in från havet. På den marina återvinningscentralen demonteras och sorteras avfallet i olika fraktioner. Detta gör vi för att minimera delen avfall som går till deponi och förbränning samt öka mängden avfall som går till återbruk och återvinning.


Med en marin återvinningscentral här i Sotenäs kommun vill vi på lokal nivå bidra till att undersöka och utveckla en permanent, hållbar lösning för det marina avfallet och fiskeutrustningen. Vi vill bidra till ett renare hav och kuststräckor samtidigt som vi skapar gröna, lokala och viktiga arbetstillfällen i samarbete med arbetsmarknadsenheten för att hjälpa personer att komma in på arbetsmarknaden.


Testbädd marint avfall


Projektet innebär att Sotenäs kommun ska utveckla och etablera en testbädd för att upcycla, återbruka och återvinna det marina avfall som sorteras på den marina återvinningscentralen. Genom att tillsammans med företag hitta nya vägar och innovationer för att återanvända det marina avfallet hoppas vi kunna höja värdet på detta unika avfall. Vi tror att det finns stora möjligheter att skapa värdefulla produkter av denna plast och vill stötta nya hållbara, cirkulära användningsområden för denna råvara.


Genom testbädden får företag möjlighet att ställa krav på sortering och bearbetning av material. Testbädden är även tillgänglig för tester som kan utföras fysiskt på testbädden samt hos våra samarbetspartners på RISE. Den fysiska testbäddsmiljön kompletteras med en innovationsmiljö där affärsmässigheten hos testarna ska utvecklas. Kombinationen av den fysiska testbäddsmiljön och innovationsmiljön skapar helhetslösningen där testare får stöd hela vägen till kommersialiserade produkter på prototypskala.

www.symbioscentrum.se

Testbädd marint avfall

Testbädd marint avfall

Erik Goksøyr

0764-16 22 89

Erik.Goksoyr@sotenas.se