Stöd och finansiering

Affärsutveckling

Erbjudanden från:

ALMI – affärsrådgivning för företag i tillväxt, ägarskifte eller finansiering

Coompanion – samarbetsutveckling, ekonomiska föreningar,  sociala företag

IUC – Affärsutveckling för tillverkande företag

Connect Väst – nätverksbyggande, styrelseresurser

Nyföretagarcentrum – nystart

Innovatum – start-up miljö

Verksamt.se

Central sida för dig som företagare!

Samarbete mellan Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket med flera.

Perfekt för dig som behöver koll på allt runt företagandet. Utgår från starta, driva, växa och lägga ner.

Finansiering

Västra Götaland är en bra plats att driva företag.

Här finns:

Affärscheckar (finansierar mindre insatser för tillväxt inom och mellan företag 50-250 000)

ALMI – lån, riskkapital, …

Finansieringsnätverk

Leader – företagsstöd (mindre insatser (<200 000) och större samverkansprojekt)

Strukturfonder – projektstöd från regionalfond, socialfond, havs- och fiskerifond och jordbruksfond. Hanteras av myndigheter såsom Vinnova, Tillväxtverket, Jordbruksverket.

Innovationsupphandlingar ger ofta företag möjlighet att utveckla ett arbetssätt och en produkt samtidigt som man utför ett arbete åt en offentlig myndighet exempelvis en kommun.

Arenan förmedlar kontakt med rätt aktör för rätt fråga. Börja med att kontakta din lokala näringslivsutvecklare.

Stöd under Corona tiden

Regionala och nationella innovationsstöd består av både finansiering, kunskap och tillgång till verktyg för utvecklingsprocesser av olika slag.

Överblicken är inte lätt att tillgodogöra sig. Flera stöd, regelverk och målgrupper ändras kontinuerligt utifrån stödgivarens styrning. Arenorna har  överblicken och upparbetade kontakter.

Börja med att kontakta din lokala näringslivsutvecklare och ta del av deras nyhetsbrev och facebookflöden.


Erbjudanden för dig som är nystartad !

Erbjudande för dig som vill växa !