Kurser och utbildningsaktörer

Privata utbildningsaktörer i vår region

Några exempel:

Motivera AB

Västkompetens i Bohuslän AB

Tenstar Simulation AB


En site för att hitta aktörer är:

Ett Dalsland i Tillväxt EDIT

Heta arbeten

Motorsåg


Högskolan Väst Företagsutbildning

Här finns kurser inom:

Ledarskap och Organisation

Produktionsteknik

IT, Juridik med mera


Göteborgs universitet - uppdragsutbildningar

Göteborgs universitet har både skräddarsydda lösningar och färdiga utbildningar till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Uppdragsutbildning på Göteborgs universitet är uppdelat per institution.

Handelshögskolan har också MBA utbildning.


Kompetensråd

Inom Fyrbodal finns ett antal kompetens-/branschråd som samlar utbildningsbehov:

  • Vård- och omsorgscollege
  • Teknikcollege
  • Branschråd för buss
  • Branschråd för bygg
  • Branschråd för hotell och restaurang