Algföretagare träffas

25 mars | kl. 09:00 - 11:00 Plats: Digitalt via Teams, länk skickas dagen innan till de som har anmält sig

Dags för algföretagarträff  mitt i skördesäsongen!

Tiden är lite olyckligt vald då det är skördetid för de som odlar alger, men vi hoppas att de flesta kan vara med.

Programmet för dagen

  • Det skall tas fram nationella riktlinjer för alger i Sverige. Branschföreningen Svenskt vattenbruk och sjömat i samarbete med Fiskbranschens riksförbund  håller på med detta arbete.
  • Viktigt att ta vara på de erfarenheter som gjorts t.ex. här i detta projekt, och i det nordiska arbetet som görs vi har bjudit in Solbjörg Hogstad från Matillsynet som kommer att berätta om detta.
  • Vi får också träffa ett algnätverk i Norge som vi hoppas kunna samarbeta med i framtiden.

Länk till anmälan kommer  här så fort inbjudan är klar.

Om arrangören/föreläsaren:

Algföretagarträffen anordnas av Interregprojektet Marint Gränsforum Skagerrak i samarbete med Svenskt vattenbruk och sjömat.