Booster | Hållbara affärsmöjligheter inom gröna näringar och turism

20 maj | kl. 12:30 - 16:00 Plats: Distans (Zoom) | digital värd Miljöbron & Orust Företagsarena

Nu har det snart gått en hel månad sedan vi startade upp Booster Future forestry & agriculture och vi närmar oss 20:e maj där studenterna ska presentera sina resultat. Även detta event kommer att genomföras digitalt via Zoom och värdskapet delas med Orust kommun och Orust Företagsarena. Vi började i Dalsland och avslutar i Bohuslän! Körschemat ser ut som följer:


12:30-13:00 | Sign in and mingle

13:00-13:10 | Welcome! Recap & Orust kommun

13:10-13:55 | Student presentations

13:55-14:05 | Break

14:05-14:50 | Student presentations

14:50-15:00 | Break

15:00-15:30 | Student presentations

15:30-15:45 | Discussion groups: students + businesses

15:45-16:00 | Reflections and wrap-up


Likt förra eventet har vi en halvtimme avsatt innan eventets faktiska uppstart för att vi ska kunna komma i gång direkt kl. 13:00 men där ni även kan vara med och quizza! Fokus under detta event kommer att ligga på studenternas presentationer, men det kommer även finnas tid avsatt för er att diskutera resultatet med era studentgrupper och även besvara några korta reflektionsfrågor i helgrupp.


Eventet är öppet för företag, kommuner och näringslivsfrämjande aktörer i Västra Götalandsregionen.

Om ni har några frågor eller funderingar hör gärna av er, annars ses vi den 20:e maj!

Länk till anmälan:

https://www.linkedin.com/events/finalpresentationbooster-future6797920476510375936/

Om arrangören/föreläsaren:

I Fyrbodalsregionen finns en lång tradition av innovation. Det har skapat förutsättningar till den omställning regionen har gjort från att vara nästintill helt beroende av tillverkande industri till att vara ledande inom innovation och upplevelseindustri.

På samma sätt som SAAB revolutionerade bilindustrin med sin turbo syftar FyrboTurbo att kombinera framåtanda och driv med reflektion och långsiktighet för att skapa resiliens både lokalt och globalt, vilket förhoppningsvis utvecklar kunskapssamhället än mer när det kommer till hur kompetens värderas och används. Där automatisering och digitalisering skapar oändliga möjligheter men också omdefinierar synen på sysselsättning och där kreativitet och flexibilitet ställer högre krav på arbetstagare, arbetsgivare och trygghetssystem.

Projektet FyrboTurbo drivs av Miljöbron tillsammans med Drivhuset med stöd från Fyrbodals kommunalförbund.

Frågor till:

David Sjöqvist Tel: 0766121754 E-post: david@miljobron.se