Digitalt slutseminarium för Bivalvprojektet

2 december | kl. 09:00 - 12:00 Plats: Digitalt- länk skickas ut till de som anmält sig

Nu börjar vi närma oss slutet av ”Bivalvprojektet” (forskningsprojekt finansierat av EHFF för att ta fram kunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av ostron- och musselbankar i Sverige) som har pågått 2018-2021,

Vi vill härmed bjuda in er till ett digitalt slutseminarium där vi kommer att presentera resultaten från projektet (på svenska/in Swedish).

SAVE THE DATE: torsdagen den 2 december 2021, kl. 9-12

Vi kommer bl.a. att sammanfatta resultaten inom följande arbetspaket:

AP1. Hotbild och nulägesanalys

AP2. Metoder för restaurering av bivalvbankar

AP3. Kunskapsunderlag för bedömning av bivalvbankars biologiska bevarandevärde


Anmälan krävs för deltagande i seminariet

maila till: anna-lisa.wrange@ivl.se senast fredagen 26/11.

Ett mer detaljerat program samt möteslänk kommer att skickas ut till anmälda deltagare ca. en vecka före seminariet.


Sprid gärna information om seminariet vidare i era nätverk, tack!


Varmt välkomna!


Vänliga hälsningar

Åsa Strand, Anna-Lisa Wrange (IVL Svenska Miljöinstitutet)

och Ane T Laugen (Universitetet i Agder)