Föreläsningsträff Brott mot företag

25 januari | kl. 18:00 - 20:00 Plats: Aulan i Gullmarsgymnasiet, Lysekil

Välkommen till en träff där du får information om hur Lysekils kommun arbetar brottsförebyggande och trygghetsfrämjande samt hur du som företagare kan bidra och komma med inspel i arbetet.
Vi får även en föreläsning om organiserad brottslighet.

På programmet:

– Lysekils kommuns säkerhetsstrateg Erik Löfvendahl berättar om det brottsförebyggande arbetet
– Kommunpolis Dan Carlsson ger en lägesbild om brottsligheten i Lysekils kommun
– Föreläsning av Valtam om Organiserad brottslighet samt tid för diskussion och frågor

För mer information och anmälan kontakta:
Elisabeth Jonsson, näringslivsutvecklare Lysekils kommun
elisabeth.jonsson@lysekil.se, Telefon: 0523-61 31 67

Träffen är kostnadsfri och arrangeras i samverkan med Företagarna Lysekil samt Näringslivscentrum Lysekil


Om arrangören/föreläsaren:

Vi har anlitat företaget Valtam för att ge oss en bild av den organiserade brottsligheten och hur den i en ökad takt nyttjar och påverkar företag för sin kriminella verksamhet.
Valtam kommer att prata om hur den organiserade brottsligheten är strukturerad, hur den arbetar och nyttjar företag. Tillsammans diskuteras sedan vad vi kan göra för att hindra eller
försvåra dessa angrepp.
Valtam har en bakgrund från operativt arbete inom Polisen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten och den privata säkerhetsbranschen.