Livsmedelsacceleratorn -Hållbar nutrition och olika proteinkällor

16 september | kl. 09:00 - 11:30 Plats: Digitalt via Zoom
Hållbar nutrition och olika proteinkällor
I årets tredje seminarium erbjuds ytterligare ett seminarium inom området Hållbar nutrition.

Program Torsdagen den 16 september

Mötet är digitalt. Den zoom-länk som du kommer att få dagen före seminariet är öppen från kl 8.45. Koppla gärna upp dig i god tid.

08.45  Inringning för att säkerställa att zoom fungerar.

09.00 Välkommen och intro

  • Detta är Livsmedelsacceleratorn, Peter Bökmark, RISE
  • Vi minglar och nätverkar

09.20 Olika proteinkällor

  • Köttkonsumtion – Miljöpåverkan, konsekvenser och vilka val som går att göra, Serina Ahlgren, RISE
  • Sjömat – Stora skillnader ger stora möjligheter, Friederike Ziegler, RISE
  • Baljväxter – Att göra bra miljöval, Pernilla Tidåker, SLU
  • Klimatanpassa måltider, Britta Florén, RISE

10.20 Paus

10.30 Exempel från företag

  • Our way to deliver sustainability and a tasty experience, Kieran Youngman, Oumph!
  • Hur vi matinnoverar för hållbar och hälsosam mat, Lars Johansson, Aloba

10.55 Vilket är mitt nästa steg – reflektion och diskussion i grupper

11.15 Summering/Utvärdering

11.25 Avslut

Varmt välkommen!

Målgrupp: Seminariet riktar sig främst till små och medelstora livsmedelsföretag, men alla intresserade är välkomna att delta.
Kostnad: Kostnadsfritt. Anmälan krävs

Länk till anmälan:

https://comm.ri.se/b/v?event=1182&ucrc=A64E64F9FB&r=232493&rcrc=851078ED

Om arrangören/föreläsaren:

Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE med finansiering från EU, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.