Hur påverkar den organiserade brottsligheten näringslivet? -INSTÄLLT

29 mars | kl. 18:00 - 20:30 Plats: Företagsarenan på Tedacthuset, Storemyrsvägen 2, Tanumshede. Företagshotellet (entré A)

Med anledning av få anmälningar ställer vi in föreläsningen 29 mars. Vi återkommer med nytt datum hösten 2022.
2022-03-28


Inbjudan till föreläsning
Hur påverkar den organiserade brottsligheten näringslivet?

Som ett led i arbetet kring “Brott mot företag” bjuder vi in till en föreläsning om hur den organiserade brottsligheten påverkar näringslivet.

Fredrik Hammarström från Valtam kommer att ge oss en bild av den organiserade brottsligheten, och hur den idag i en ökad takt nyttjar och påverkar företag för sin kriminella verksamhet.

I takt med att kontanter försvinner från samhället har den organiserade brottsligheten anpassat sig och funnit nya vägar att tjäna och omsätta pengar genom företag.

Valtam kommer prata om hur den organiserade brottsligheten är strukturerad, hur den arbetar och nyttjar företag. Tillsammans diskuterar vi sedan vad vi kan göra för att hindra eller försvåra dessa angrepp.

Om Valtam
Valtams konsulter har en bakgrund från Polismyndigheten, Försvarsmakten och näringslivet och arbetar idag med bank-, finans-, försäkring- och näringslivssektorn.

Deras uppdrag är att förebygga, förhindra och begränsa angrepp från bland annat organiserad brottslighet – i huvudsak genom rådgivning, utredning, personsäkerhet, krishantering och utbildning.

Kommuninformation
Mötet inleds med att kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd samt Karin Martinsson, ny kommundirektör sedan 1 mars, informerar om vad som är på gång i kommunen samt ger en lägesbild hur vi just nu påverkas av situationen i Ukraina.

Datum: 29 mars
Tid: 18.00-20.30. Vi dukar upp kaffe och smörgås från 17.30.
Plats: Företagsarenan i Tedacthuset (ingång A), Storemyrsvägen 2, Tanumshede

Observera! Denna föreläsning kommer med hänsyn till innehållet inte att filmas, så det kommer inte vara möjlighet att delta digitalt eller se i efterhand.

Anmälan: Maila till naringsliv@tanum.se eller på telefon 0525-180 76.