Inbjudan till information om Skagerackkorridoren & Logistikanalys

24 maj | kl. 16:00 - 18:00 Plats: Via Teams (Digitalt) Länk skickas 24:e maj kl 13:00
Skagerackkorridoren är en ansats att via projekt pröva tanken om ett snabbtåg mellan Oslo och Göteborg där 6 kommuner är berörda i projektet. En av dessa är Munkedals kommun. Tanken är att möjliggöra ökad passagerar- och godstrafik på sträckan, för fortsatt transport ut till men naturligtvis även från Europa.

Under 2019/2020 har Position Väst genomfört en Logistikanalys för delregionen Fyrbodal, där Munkedals kommun ingår. Vi ger en kort introduktion till resultatet.

Program:

  • Introduktion
  • Munkedals kommuns del i processen
  • Logistikanalys 2019/2020
  • Information om Skagerackkorridoren
  • Avslut

Tid: Måndag 24 maj mellan kl. 16:00 och 18:00

Plats: Via Teams, inloggning skickas via mail på morgonen den 24:e

Anmälan: Vi önskar din anmälan senast 23 maj kl 23:00

Har du frågor, kontakta:
naringsliv@munkedal.se

Länk till anmälan:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fapp.emarketeer.com%2Fa%2Fplink%2Fredir%2Fe2ea0a6800240c65c15ea306c4816adce9e148254aec68daae79b4c039240f6d0e2675fc%2FaHR0cHM6Ly9hcHAuZW1hcmtldGVlci5jb20vZXh0L2Zvcm0vZW50cnkucGhwP209Y29tcG9uZW50IGVycm9yOiBVbmFibGUgdG8gZmluZCBjb21wb25lbnQ~%2Fscramble_v1-t13j3SHcM7SxzroWASlDOktquM-n0YzhAxMPSgApDAQ%2F61810374.html&data=04%7C01%7Cclas.hedlund%40munkedal.se%7Cac09f1a81e664dfda18d08d91a095df0%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637569449795747806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9FzkqWB8ECxL7exkacekTj0Ppzhlp9gqq9BiTyQuNqM%3D&reserved=0

Frågor till:

Clas Hedlund Tel: 0524-183 64 E-post: clas.hedlund@munkedal.se