Låt båtlivet bli hållbart

8 juli | kl. 08:45 - 12:00 Plats: digitalt

Välkommen den 8 juli kl 9-12 till ett öppet digitalt seminarium om hur båtlivet kan bli mer hållbart.

Förra året arrangerade vi seminariet Älskade hav – ett båtliv i förändring. Intresset för frågor kring fritidsbåtars påverkan är stort och vi följer därför upp i år med ett seminarium om hur båtlivet kan bli mer hållbart.

Vi har bjudit in experter som berättar hur bullernivåerna och båtens design hänger ihop, varför ålgräsängar har minskat och hur båtshamnar och båtfolk kan bli mer miljövänliga. Vi kommer också att presentera en generell bild över hur kommuner ser på samverkan och vilka åtgärder de prioriterar för att göra båtlivet mer hållbart.

Vi är många som uppskattar havet och tillsammans vill vi bidra till ett friskt hav som vi kan fortsätta njuta av. Seminariet riktar sig till båtfolk, företag, förbund och klubbar, gästhamnar och tjänstemän vid kommuner och myndigheter. Webbinariet kommer erbjuda öppna digitala rum för samtal där du har chans att ställa dina frågor direkt till experten.

Arrangörer
Projektgruppen Ett hållbart båtliv inom Maritima klustret i Västsverige arrangerar seminariet tillsammans med Match Cup Marstrand. Projektgruppen Ett hållbart båtliv består av experter från Business Region Göteborg, Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet, IVL, Svenskt marintekniskt forum SMTF och SSPA.

För mer information kontakta
Maria Holmkvist
Maritima klustret i Västsverige
maria.holmkvist@gu.se
Tel 0703 819 222

Välkommen!

Program

Kl 08.45 – 09.00 Digital incheckning

Kl 09.00 – 10.00 Är ditt båtliv hållbart?
Moderator: Carl Dahlberg, Lysekils kommun

Grunda vikar med ålgräs – hur minskar vi påverkan från våra fritidsbåtar?
Louise Eriander, forskare, Göteborgs universitet

Hur mycket bullrar våra fritidsbåtar och vad får det för effekter?
Anna-Sara Krång, forskare, IVL

Vad är det som bullrar och kan man påverka det?
Jan Hallander, senior specialist, SSPA

Kommunala, regionala och nationella utmaningar kring hållbart båtliv
Lena Gipperth, professor i miljörätt, Göteborgs universitet

Kl 09.50 – 10.00 Paus

kl 10.00 – 11.00 Nu ställer vi om båtlivet!
Moderator Christian Finnsgård, forskningschef, SSPA

Hur kan en miljömärkning leda till mer hållbara fritidsbåtshamnar
Anna-Lisa Wrange, forskare, IVL

Ska vi dela båt?
Axel Nordman, vd, Skipperi

Elbåtsmarknaden- vart är den påväg?
Chrisofer Rosengren, ansvarig för produktutveckling, X Shore

Var ska jag ladda min elmotor? När kommer laddinfrastruktur och vem ska betala?
Anders Söderberg, vice vd Grefab

Match Cup Marstrand – ett hållbarhetsdrivet event
Marcus Duner, eventansvarig, Match Cup Marstrand

Kl 11.00 – 12.00 Öppna digitala rum för samtal
Vi skapar rum där du kan möta talarna i mindre grupp och ställ dina frågor och fortsätt diskutera hållbart båtliv kring:

Miljöaspekter på båtlivet
Experter på plats: Louise Eriander, forskare, Göteborgs universitet och Lena Gipperth, professor i miljörätt, Göteborgs universitet, Jan Hallander, SSPA och Peter Karlsson, verksamhetschef Svenska Båtunionen.

Elbåtar och infrastruktur
Experter på plats: Anders Söderberg vice vd Grefab, Madeleine Johansson, projektledare, Business Region Göteborg och representant från X Shore

Miljömärkning av marinor
Experter på plats: Melissa Feldtmann, senior miljökonsult IVL, Johanna Sjöholm, projektkoodinaror, Göteborgs universitet

Länk till anmälan:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fv8176g.stats.theletter.se%2F%3Fq%3D71864376606774800013%26TId%3D1&data=04%7C01%7Ccarl.Dahlberg%40lysekil.se%7C7424103d18d0452a593608d93d385bdc%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637608134686990949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N%2B8EmOm7XaWBiGB%2FdJX%2FQmXZ26EsI7spiqeLSeMJlCY%3D&reserved=0