Maritima Klustret – Så skalar vi upp den blå biobaserade ekonomin

17 november | kl. 09:00 - 16:30 Plats: Innovatum samt digitalt

Blå bioekonomi på policynivå

 • Inledning, Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert på Chalmers industriteknik och tidigare ordförande i Maritima klustret i Västsverige
 • Tech InWest Sweden och nya samverkansplattformar för biomarina näringar i Västsverige, Martin Wänblom, vd, Innovatum Science Park
 • Den maritima utvecklingen i Västra Götalandsregionen, Kristina Jonäng, ledamot av regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen
 • Den nationella bioekonomistrategin och kopplingen till den maritima strategin, Magnus Andersson, departementssekreterare, Näringsdepartementet
 • Potentialen kring marin biomassa, meddelas senare.

Blå biomassa i industriella tillämpningar


 • Företagspitch: Mounid AB, som tillverkar bläck från alger som används för att färga tyg, Ida Näslund, vd.
 • Odlar kiselalger med fabrikens restprodukter, Finnfjord, Norge, Richard A Ingebrigtsen, forskare The Arctic University of Norway.
 • Från grönt till blått bioraffinaderi – så nyttjar vi erfarenheterna från de gröna raffinaderierna när vi skapar de blå, Marie-Louise Wallberg, enhetschef kemi, RISE
 • Företagspitch, meddelas senare.
 • Företagspitch, meddelas senare.
 • Paneldiskussion. Så förverkligas etableringen av ett blått bioraffinaderi, bland annat med Ingrid Undeland, Chalmers, Friederike Ziegler, RISE och Maria Vikingsson, Sotenäs kommun.

Lunch med inslag av alger

Provsmakning och utställning av företag som har livsmedelsprodukter från havet.

Industriell teknik i framtidens blå odlingar

 • Industriell uppskalning och AI. Samtal på scen kring pågående satsningar, Lillemor Lindberg, Innovatum med flera.
 • Företagspitch, meddelas senare.
 • Fokus på cirkulära affärsmodeller, talare meddelas senare.
 • Vattenbruk under två decennier –   utveckling, nuläge och framtid. Ann Palmnäs, Position väst intervjuar Christina “Snuttan” Sundell, Göteborgs universitet
 • Ljudet av en glad lax – Sensorik – visions- och ljudteknik i odlingen, talare meddelas senare.
 • Företagspitch, annonseras senare.
 • Effektivisering av fiskodlingar med hjälp av trådlösa sensorer, Lars Landén, RISE
 • Hållbar nutrition, skapar nya värden ur näringsrika biprodukter, Mark Rottmann, ICell, CEO – USA
 • Framtidens algbönder använder robotik, Fredrik Gröndahl och Ivan Stenius, KTH robotteknik (Smarc)
 • Företagspitch, meddelas senare.

Länk till anmälan:

https://tech-inwest-sweden.confetti.events/maritima-klustrets-arskonferens/signup

Om arrangören/föreläsaren:

Innovatum Science Park och Maritima Klustret

Vem kan delta?

Maritima klustrets årskonferens 2021 riktar sig i år till aktörer med fokus på industriell teknik som vill utveckla sin verksamhet inom biomassa från havet. Det kan till exempelvis vara teknik för att skapa förutsättningar för uppskalning samt tillämpa nya tekniker som automation och AI inom området.

Vi välkomnar också blå företagare, forskare som letar efter nya forskningsfrågor och representanter för den offentliga sektorn som vill lära sig mer om möjligheterna med marina råvaror och processer kring dessa. Vi hoppas att denna konferens kommer att resultera i nya blå cirkulära affärsmodeller och en överföring av teknik och uppskalning från andra sektor till de biomarina samt nya insikter för digitalisering av blå företag.

Konferensen hålls den 17 november
Konferensen kommer arrangeras som ett hybridevent. Vi kommer erbjuda deltagande på plats på Innovatum i Trollhättan och deltagande via länk. Eftersom konferensen har ett begränsat antal platser, förbehåller vi oss rätten att också begränsa antal personer från samma organisation på plats.