Nätverksträff och produktutveckling av ostron

17 september | kl. 09:00 - 12:00 Plats: Teams

Marint Gränsforum Skagerrak genomför tillsammans med Nofima en nätverksträff för ostronföretagare och hur deras råvara ostron kan vidareutvecklas och hur restströmmar kan nyttjas i nya produkter

Länk till anmälan:

https://info.ostfoldfk.no/digital-ostronf%C3%B6retagartr%C3%A4ff?utm_campaign=Produktivt%20Skagerrak&utm_medium=email&_hsmi=157218399&_hsenc=p2ANqtz-8pfFUrY-mzwBoEd39tpMMSUGx8qs_W5LqbprRY5XopaIVkOLyyXqmrfW0dr0bkxl7Y8g2_JJBpZ6ZTk17d6lqHZFCoi3yRZC8rGIAwOACpcFjNmXM&utm_content=157218399&utm_source=hs_email