Affärscoachning - tips och självhjälp

Är du intresserad av affärscoachning? Vill du veta mer eller börja med dig själv och ditt företag på egen hand börja utvecklas?

Många företagare kommer under coachning till likande insikter av vad man behöver för att utveckla sin verksamhet. Det handlar om större tydlighet i mål och vilka aktiviteter som leder dit, skapa en mer hanterbar arbetsmängd och mindre komplex arbetssituation, bättre återhämtningsmöjligheter och känna mer framtidsutsikter där man fortsätter utvecklas.

Känner du igen dig? Då kan du ha nytta av av filmerna som Preactly har satt ihop som stöd för att börja arbeta med dessa frågor på egen hand. Hjälp till självhjälp så att säga. Miniserien är uppdelad på 5 avsnitt:

  1. Målsättning
  2. Drivkrafter och värderingar
  3. Processer
  4. Prioritering och delegering – tid
  5. Att må bra på vägen till målet

Hoppas ni få god nytta av filmerna som ni hittar här!