Cirkulär ekonomi del 1

19 januari | kl. 09:00 - 11:00 Plats: Teams

Nu är det dags för det tredje ämnet i vår digitala workshop-serie: Cirkulär ekonomi. 

Var kommer cirkulär ekonomi in i verksamheten? Hur kan du anpassa din verksamhet för ett cirkulärt helhetstänk och bli mer attraktiv?

Workshopen kommer att guida oss med en blå tråd genom begreppet cirkulärekonomi och vad det kan innebära och – var det kommer in i verksamheten; Cirkulärt helhetstänk är viktigt för framtiden.

Ett flertal olika föredragshållare kommer presentera under dagen.

På agendan

  • Introduktion – Cirkulär ekonomi för vattenbrukaren
  • Förpackningar – signalvärden och material
  • Rester – slutstadie i värdekedjan eller resurs för nytt syfte?
  • Hållbarhetsverktyg

Save the date: Den 2 mars genomförs den andra delen av workshopen i cirkulär ekonomi.


Länk till anmälan:

http://ostfoldfk-4078018.hs-sites.com/workshop-i-cirkul%C3%A4r-ekonomi?utm_campaign=Produktivt%20Skagerrak&utm_medium=email&_hsmi=200647941&_hsenc=p2ANqtz--rP56YQdzaz0eHo27JJUz_uu64Yiwc_k5L-o1EAUzMp8b8QIzJKVGPCXzBra87OhCPuBPu9Ct1FWUKiNfTupQ_Q6-7lfLpnAI3U59ieWymw3ICaxQ&utm_content=200647941&utm_source=hs_email

Om arrangören/föreläsaren:

Föreläsare Carl Dahlberg m.fl

Marint Gränsforum Skagerrak

I gränsområdet mellan Sverige och Norge delar vi ett havsområde med en unik marin miljö, med höga naturvärden och marina nationalparker på båda sidorna av gränsen. Med undantag för ett begränsat fiske och vattenbruk är den marina näringslivsutvecklingen i sin linda men det finns en stor potential att utveckla fler företag som på olika sätt nyttjar havet och dess resurser på ett hållbart sätt i sina affärsmodeller.

Att vi förvaltar och utvecklar denna del av Skagerrak på ett klokt, långsiktigt och hållbart sätt är i allas intressen. EUs satsningar inom ”Blue Growth” med den hållbart bruk av havets och sjöars resurser motiverar arbetet. Det 14 målet av de 17 globala målen förtydligar vad hållbarhet är inom de marina näringarna.

Genom samverkan över gränsen och med ett transdisciplinärt arbetssätt skal Skagerrak stärkas som et livskraftig miljö och en blå tillväxtregion, och samtidigt värna om den värdefulla miljö som bl.a. nationalparkerna utgör för en hållbar utveckling. Prosjektet skal lede til varige arbeidsformer og møteplasser både politisk og administrativt for å kunne følge opp innsatsområdene etter at prosjektet er avsluttet.

”Marint gränsforum Skagerrak” skall möjliggöra en økt näringslivsutveckling i Skagerrak.

Områdena Havsförvaltning och Forskning & Akademi skal støtte opp om en långsiktig hållbar näringsutveckling.

Projektägare Sverige: Svinesundskommittén

Medsökande: Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs Universitet/Tjärnö Marina Laboratorium

Projektägare Norge: Viken Fylkeskommune

Läs mer om Marint Gränsforum Skagerrak på projektet blogg Produktivt Skagerrak.

TILL BLOGGEN