Föreläsning: Upplevelser och paketering, del 1 av 2

14 september | kl. 09:00 - 12:00 Plats: Digitalt seminarium

Du som driver företag inom besöksnäringen inom Fyrbodals geografi inbjuds att vara med i en satsning om att paketera utomhusupplevelser, till exempel vandring och cykling, i attraktiva erbjudanden.

Genom seminarier, workshop och coachning slipar du förmågan att skapa säljande paketerbjudanden, dels i egen regi, dels tillsammans med andra.

Första steget i detta initiativ och samarbete är en riktigt givande föreläsning om placebranding med tips och trix för hur du kan bli bättre på att skapa och sälja paketerbjudanden. Det följs upp av en konkret workshop lokalt i Lysekils kommun den 5 oktober (se separat information i kalendern).

Det är alltså du som företagare med koppling till turism och besöksnäring som är huvudperson. Det är det du är, gör och erbjuder, som öppnar vår del av världen för besökare och gäster. Genom att förädla ditt erbjudande och i nästa steg koppla ihop dig med andra skapas ett pärlband av upplevelser.

  • Konsten att skapa en attraktiv plats med Anna Österlund från Placebrander.
  • Konsten att skapa och sälja attraktiva paket med Lotta Karlsson från Svecia Travels.

Sista anmälningsdag den 11 september!

Länk till anmälan:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.emarketeer.com%2Fext%2Fform%2Fentry.php%3Fm%3D350675a54391ee5d6e64daed2df655025987480%26Origin%3DDirect&data=05%7C01%7CRenee.Daun%40lysekil.se%7C63ff6d651e1341cd9a1708da5fea6671%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637927757602456633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ztxupI0JJWVca00PpCsvXHNbUyGRZXaQBBT1YV8GI78%3D&reserved=0

Om arrangören/föreläsaren:

Föreläsningen arrangeras av projekt Hållbar besöksnäring i Väst.

Frågor till:

Kajsa Örtengren Tel: 0522-44 08 59 E-post: kajsa.ortengren@fyrbodal.se