“Framtiden för marint vattenbruk i Sverige – Dialogmöte med myndigheter och näring”

22 september | kl. 09:00 - 12:00 Plats: Digitalt

Dialogmötet sker mellan särskilt inbjudna från myndigheterna och näringen men du är välkommen att lyssna på mötet digitalt och ställa frågor via chatten.

Forskare från SWEMARC (Göteborgs universitet) inleder Dialogmötet med fyra korta presentationer om forskningsläge och fakta runt aktuella frågor.

  • Rättsliga förutsättningar för musselnäringen – Jonas Kyrönviita
  • Musselodlingars påverkan på omgivningen med fokus på ålgräs och Natura 2000 områden – Per Moksnes
  • Musselodlingar och ejder – synergier och konflikter – Mats Lindegarth
  • Musslorna i det Bohuslänska kulturarvet, viktig del i skaldjursresan – Lena Mossberg

Länk till anmälan:

https://sunet.artologik.net/gu/Survey/13422?utm_campaign=Produktivt%20Skagerrak&utm_medium=email&_hsmi=157223993&_hsenc=p2ANqtz-_uNMN6nP3sGnZ3THnGBU6SJJtLzwUD_pQtt2QH4wFtrOmJmdBwr5ZJkqY95F1vnHsQpL7IdnW5x2siHQ3bIxprGFqwx1MX2k5E4xalI_WKNt8VQIE&utm_content=157223993&utm_source=hs_email

Om arrangören/föreläsaren:

Dialogmötet är ett samarbete mellan

Swemarc  – https://www.gu.se/swemarc-marint-vattenbruk

Svenskt vattenbruk och sjömat – https://www.vattenbrukochsjomat.se

Svinesundskommittén –  https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/