Frukostmöte – Fullt ös i Brodalen

7 februari | kl. 07:30 - 09:00 Plats: Bro Coworking, Mellberg 110, Brastad

Välkommen till ett frukostmöte på Bro Coworking! Här får du möjlighet att bygga nätverk och få information om vad som är aktuellt hos dina företagarkollegor. Det blir även möjlighet till rundvandring i lokalerna.

På agendan för träffen:
– Lena Mossberg introducerar Bro Coworking
– Aktuellt hos deltagande företag, runda kring borden
– Cia Säll, Lysekils kommun, berättar om projekt Upplevelsenäring och Österödskvinnan

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmäl dig senast 5 februari till:
Elisabeth Jonsson, näringslivsutvecklare Lysekils kommun
elisabeth.jonsson@lysekil.se, Telefon: 0523-61 31 67


Om arrangören/föreläsaren:

Om Bro Coworking:
Bro Coworking är en kreativ mötesplats i attraktiv miljö där företagare, anställda, studenter och
andra aktörer tillsammans skapar förutsättningar för att inspirera och stötta varandra. På
mötesplatsen erbjuds god uppkoppling, skrivbordsplatser, samlingslokal och konferensmöjligheter.
I Lysekils kommuns norra delar finns bland de bästa klätterbergen i Sverige och därför har
klättring blivit en allt viktigare del av att utveckla platsens attraktivitet för både boende och
besökare. Klättringen i Brodalen betraktas vara i världsklass och är internationellt välkänd i
klättersammanhang. Detta har medfört inflyttning till området. I många fall är klättring en livsstil och det finns en efterfrågan hos målgruppen efter kreativa arbetsplatser för entreprenörer och innovatörer med god arbetsmiljö med rätta fysiska förutsättningar. Bro Coworking drivs av en ekonomisk förening.