Hur påverkar den organiserade brottsligheten näringslivet?

19 oktober | kl. 17:30 - 20:00 Plats: Företagsarenan i Tedacthuset (ingång A), Storemyrsvägen 2, Tanumshede

Som ett led i arbetet kring “Brott mot företag” bjuder vi in till en föreläsning om hur den organiserade brottsligheten påverkar näringslivet.

Fredrik Hammarström från Valtam
kommer att ge oss en bild av den organiserade brottsligheten, och hur den idag i en ökad takt nyttjar och påverkar företag för sin kriminella verksamhet.

I takt med att kontanter försvinner från samhället har den organiserade brottsligheten anpassat sig och funnit nya vägar att tjäna och omsätta pengar genom företag.

Valtam kommer prata om hur den organiserade brottsligheten är strukturerad, hur den arbetar och nyttjar företag. Tillsammans diskuterar vi sedan vad vi kan göra för att hindra eller försvåra dessa angrepp.

Om Valtam
Valtams konsulter har en bakgrund från Polismyndigheten, Försvarsmakten och näringslivet och
arbetar idag med bank-, finans-, försäkring- och näringslivssektorn.
Deras uppdrag är att förebygga, förhindra och begränsa angrepp från bland annat organiserad
brottslighet – i huvudsak genom rådgivning, utredning, personsäkerhet, krishantering och utbildning.

Anmälan: Maila till naringsliv@tanum.se eller på telefon 0525-180 76.

Observera! Denna föreläsning kommer med hänsyn till innehållet inte att filmas, så det kommer inte vara möjlighet att delta digitalt eller se i efterhand.