Marin utbildningsdag – för politiker och tjänstepersoner.

13 maj | kl. 08:15 - 16:00 Plats: Tjärnö marina laboratorium i Strömstad

Fokusfrågor för kursen:
• Är det ok med trålfiske i en nationalpark?
• Hur är situationen för torskbestånden?
• Varför är biologisk mångfald viktigt?
• Hur går det för korallreven?
• Vilken potential finns i nya marina näringar? (algodling, ostronodling, kunskapsturism)
• Hur kan Tjärnö marina laboratorium nyttjas för att inspirera kommunernas ungdomar till miljöintresse och stödja tidigt entreprenörskap?

Länk till anmälan:

https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=351724afb6658450164a0510746da685875bc5b&sessid=30329ced208fa46c4ae65ed79ab3d4a1a9e657d9e51ad53841370fdc243907274319&page=0

Om arrangören/föreläsaren:

Kursen arrangeras av projektet Marint Gränsforum Skagerrak, som drivs av Svinesundskommittén tillsammans med
Viken fylkeskommune, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen.

Projektet arbetar för gränsregional hållbar marin
näringslivsutveckling, genom ett nära samarbete med havsförvaltning, forskning och akademi.

Kontakt:
Leon Eriksson | Svinesundskommittén | leon@svinesundskommitten.com | +46 76 633 42 12
Kerstin Johannesson | Göteborgs universitet | kerstin.johannesson@gu.se | +46 76 622 96 11
Björn Horten | Viken fylkeskommune | bjornhor@viken.no | +47 905 99 496