Miljöbron: Göran Carstedt | Lärande och Ledarskap för en hållbar framtid

2 december | kl. 09:00 - 12:45 Plats: A Working Lab, Sven Hultins Plats 5 i Göteborg (eller delta på distans)

Den 2 December är vi med på JSP-dagarna på Johanneberg Science Park AB och anordnar en inspirerande halvdag med utgångspunkt i våra delregionala kompetensförsörjningsprojekt. Vi kommer att dela med oss av erfarenheter, goda exempel och tar reda på vad vi kan göra för att fler ska få tillgång till våra verktyg för en hållbar omställning.

Vi börjar 09:00 med inspirerande föreläsning och presentation av projekten kopplat till EU’s initiativ Den Gröna Given. Här får vi lära oss mer om vad det innebär och får ta del av hur arbetet med hållbarhet kan se ut hos olika aktörer. Föreläsningen “Lärande och Ledarskap, för en hållbar framtid” kommer att hållas av Göran Carstedt han har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom internationella organisationer som Volvo, IKEA, Clinton Climate Initiative, Det Naturliga Steget och The Society for Organizational Learning.

Därefter bjuder vi in till samtal och mingel där vi delar tankar och erfarenheter med varandra. Samtidigt bjuder vi er som är på palts på kaffe och frallor.

När vi återsamlas fortsätter vi med övningar och workshop för att skapa ett interaktivt och givande tillfälle. Eventet avslutas vid 12.45.

Vänligen anmäl dig oavsett om du kan delta på plats eller på distans. Länk för deltagande på distans kommer att skickas ut till alla anmälda innan eventet.

Miljöbrons delregionala projekt FyrboTurbo och 7H Kompetens finansieras av Fyrbodals kommunalförbund respektive Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Länk till anmälan:

https://podio.com/webforms/25226586/1863579

Om arrangören/föreläsaren:

Miljöbron

Vi på Miljöbron vill minska gapet och öka utbytet mellan akademin, näringslivet och samhället. Genom skräddarsydda projekt flyttar vi fram företag och organisationer med hjälp av studenters kunskap och driv.

Hållbarhetsprojekt sedan 1997

Miljöbron grundades 1997 för att katalysera miljöarbetet hos företag och andra organisationer genom att rekrytera universitetsstudenter med relevant kompetens för uppdragen. Studenterna får praktisk erfarenhet av sina teoretiska kunskaper, företagen får en skjuts i sitt hållbarhetsarbete och planeten mår bättre.

Frågor till:

David Sjöqvist Tel: +46 766 12 17 54 E-post: david@miljobron.se