SMTF möter…Martin Ahrin-Larsson, Miljöbron om att skapa hållbarhetsstrategier för maritima företag

15 september | kl. 09:00 - 09:30 Plats: Teams möte
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, kommer att vara vägledande i samhällets utveckling under kommande årtionden. En storskalig implementering av målen står för dörren i näringslivet och samhället.
  • Hur kommer de globala målen att påverka er affär? 
  • Hur kommer den att påverka er verksamhet?
Nu erbjuds möjlighet att få hjälp med arbetet av studenter från masterprogrammet Maritime Management.
Hur går det till?
Projekten startar under september 2021 och avslutas i december. Projektet omfattar fyra träffar, varav två gemensamma träffar på Chalmers och två med studentgruppen på ert företag.
Omfattning
Totalt omfattar varje projekt ca fyra veckors heltidsarbete för studenterna. Räkna med att investera totalt mellan 6-15 timmars arbetstid för er som deltagande företag.
Resultat
Resultatet av genomlysningen får ni i form av en rapport och en muntlig presentation hos ert företag.
Välkomna att få mer information hur det går till att delta

Länk till anmälan:

https://comm.ri.se/b/v?event=1185&ucrc=0063FC068F

Frågor till:

Liselotte Melkersson Tel: 010-516 5532 E-post: liselotte.melkersson@ri.se