Samverkansmöte – Tillväxt och utveckling inom tillverkande företag i norra Bohuslän

30 september | kl. 13:00 - 14:30 Plats: Hybridmöte - Zoomlänk sänds ut till anmälda 29/9 - Utvecklingsarena Strömstad Västra Hamngatan 11

Utvecklingsarena Strömstad och IUC Väst AB bjuder in till samverkansmöte för inspiration och dialog om tillväxt och utveckling för industrinära och tillverkande företag i norra Bohuslän.

  • Anmälan senast 28/9 till anja.sonerud@stromstad.se

Agenda


Välkomna – presentation av program och deltagare

  • Richard Holm, Näringslivsansvarig Strömstad kommun och Anja Sonerud, Projektledare Utvecklingsarena Strömstad

Presentation av IUC Väst – att främja tillväxt och stärka industrinära och tillverkande företag. Exempel på samverkan – medlemsföretaget Sansera som ur företagsperspektiv belyser möjligheter för samverkan för att nå tillväxt, utveckling och säkra kompetensförsörjning.

  • Thomas Sätmark, VD IUC Väst och Jimmie Cato, VD Sansera

Från Saabkris till tillväxt – Trollhättans lyckade arbete med omställning genom samverkan mellan näringslivskontoret, IUC Väst och företag lokalt

  • Robin Mashallah, Näringslivsutvecklare Trollhättans stad

Fyrbodals kommunalförbund om regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete

  • Christel Thuresson, Näringslivsstrateg Fyrbodals kommunalförbund

Utvecklingsarena Strömstad – arenans uppdrag och strukturer för samverkan

  • Richard Holm, Näringslivsansvarig Strömstad kommun

Företagens inspel

  • Öppen dialog med företagen i fokus

Summering, vägen vidare

  • Anja Sonerud, Projektledare Utvecklingsarena Strömstad


Om arrangören/föreläsaren:

Arrangör: Utvecklingsarena Strömstad i samverkan med IUC Väst

Medverkande: Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans stad näringslivskontoret, Sansera

Med stöd från Västra Götalandsregionen, med finansiering från Tillväxtverket

Vägar vidare – Utvecklingsarena Strömstad – Strömstad (stromstad.se)

IUC Väst | IUC Väst AB (iucvast.se)

Frågor till:

Anja Sonerud - Strömstad kommun, projektledare Utvecklingsarena Strömstad Tel: 0526-194 49 E-post: anja.sonerud@stromstad.se