Utvärdering av nedsänkbara system för ostronodling

8 februari | kl. 09:30 - 12:00 Plats: Digitalt

Odling av Stilla Havsostron och utvärdering av nedsänkta odlingssystem – kan nya arter och nya produktionssystem bidra till diversifiering och expansion av den svenska marina vattenbrukssektorn?

Vi kommer bl.a. att sammanfatta resultaten inom följande arbetspaket:
1) utveckling av en modell för utvärdering av könsmognad av odlade Stilla Havsostron i förhållande till temperatur och utvärdera olika innovativa
odlingsmetoder för att förhindra lek av Stilla Havsostron
 
2) utvärdering av odlingspotentialen för inhemska bivalv-arter (blåmusslor och platta ostron) i nedsänkta odlingssystem, och fastställa om tekniken kan bidra till  minskad påväxt på de odlade organismerna och på odlingsutrustningen
 
3) skapa en kunskapsplattform om olika typer av nedsänkta odlingssystem och lyfta fram lämpliga modellsystem baserat på biologiska och oceanografiska förhållanden i svenska vatten.
 

Om arrangören/föreläsaren:

Workshopen/seminariet genomförs av
Åsa Strand och Anna-Lisa Wrange IVL Svenska Miljöinstitutet
Anmälan krävs för deltagande i seminariet (maila till: anna-lisa.wrange@ivl.se senast onsdagen 1/12).
Ett mer detaljerat program samt möteslänk kommer att skickas ut till anmälda deltagare ca. en vecka före seminariet.
Varmt välkomna!
Åsa Strand och Anna-Lisa Wrange