Hur mår havet och hur går det för torsken?

31 mars | kl. 09:00 - 16:00 Plats: Bohusläns museum, Hörsalen

Krafttag för kusttorsken i Bohuslän!
Vad vet forskningen och hur kan och bör samhället agera?

De flesta av oss har en relation till havet.
Vi njuter av bad och skönhet. Vi kanske är fiskare,
till yrket eller på fritiden. Och vi vet att livet på jorden,
och därmed också vi själva, har sitt ursprung i havet.

Därför har vi också känt oro inför de senaste decenniernas larmrapporter om övergödning, båtbottenfärger, klimatförändringar och
utarmning av den biologiska mångfalden.

Frågorna är många. Men den intensiva forskning som pågår kan ge
oss nya spännande kunskaper och svar.
Det finns hopp!

Därför arrangerar vi den här dagen med några av
landets allra främsta marinbiologer. Vi bjuder dels på en
populärvetenskaplig heldagskonferens kl 9.30-16.00, dels på ett
kvällsmöte för snabba frågor och svar, 18.00-19.30.
Kom till Bohusläns Museum den 31 mars – lyssna, lär och ställ dina
frågor!
Jan Uddén Stefan Edman

Fri entré.

Om arrangören/föreläsaren:

Anmälan, senast den 24 mars till: stella.pilback@bohuslansmuseum.se

Bohusläns museum, 8+ fjordar, SLU/Havsfiskelaboratoriet