Välkomna till samverkansmöte kring konceptet Hållbar kunskapsturism i Sotenäs!

26 januari | kl. 09:00 - 13:00 Plats: Symbioscentrum, Hagabergs industrigata 1 Kungshamn

För vem?

  • Verksamheter (tex industrier, teknikföretag, matproducenter m.fl) med intressanta produkter och/eller arbetsmetoder som kan locka besökare och som arbetar aktivt med hållbarhet
  • Verksamheter inom besöksnäring som arbetar med upplevelser, övernattning eller liknande

 

Om projektet:

Under det senaste året har Sotenäs kommun arbetat med några av kommunens företag i ett projekt som heter Hållbar kunskapsturism. Bakgrunden till projektet är att vi har haft många studiebesök de senaste åren där besökarna är intresserade av att se den hållbara omställningen som flera av våra lokala verksamheter har genomfört. I projektet har vi sett på möjligheten att kommersialisera studiebesöken och styra besökarna till perioden September-Maj. Nu är vi i slutet av projektet och skulle vilja redovisa resultaten av det tänkta konceptet inkl framtida administration och marknadsföring. Därför bjuder vi nu in alla lokala företag för att få möjligheten att se om det är något för just er verksamhet att medverka i. Vår förhoppning är att detta projekt skall leda till en starkare miljöprofil för Sotenäs näringsliv och en ökad platsutveckling hela året om.

 

Plats och datum:

  • Torsdagen den 26:e Januari kl 9:00-13:00
  • Sotenäs Symbioscentrum i konferensrummet på plan 3. Hagabergs industrigata 1, Kungshamn

 

Agenda:

9:00 Mingel – Kaffe & macka

9:15 Presentationsrunda
9:30 Bakgrund till projektet
9:40 Vad innebär hållbar?

9:50 Sammanfattning intervjuer – resultat & konceptförslag

10:30 Kaffepaus med mingel

10:45 Marknadsföring, administration & ekonomi

11:30 Digitala studiebesök

11:45 Vägen framåt & reflektioner

12:00 Gemensam lunch som vi bjuder på


Vid frågor kan ni kontakta:

Fredrik Handfast, näringslivsutvecklare, fredrik.handfast@sotenas.se 072-2033785

eller

Louise Staxäng Torbäck, projektledare, louise.staxang-torback@sotenas.se 0790-633360


Anmälan senast Måndagen den 23:e Januari via mail till fredrik.handfast@sotenas.se  Om någon specifik kost önskas skriver ni detta i anmälan.