Workshop på temat gemensamt varumärke

1 april | kl. 09:00 - 12:00 Plats: Teams

Varmt välkomna till ett digitalt möte/workshop där vi fokuserar på marina råvaror och utgår från ostron i vår dialog kring ett gemensamt varumärke

Målsättningen är att vi hittar samsyn i frågan runt varumärke, vi berör olika områden enligt exempel nedan och beslutar om vägen vidare. Som vanligt högt i tak på mötet så fritt fram att komma med inspel och förslag! Beroende på hur många vi blir så finns möjlighet att dela in oss i grupper på teams men en mer exakt agenda för dagen arbetas fram i det närmaste. Jag, Martin Hesselgren, och min kollega Maria Holmkvist ser fram emot att få träffa er!

På agendan

Intro gemensamt varumärke
Case Kalix Löjrom
Förslag på process för utveckling av gemensamt varumärke
Gemensamma riktlinjer för kvalitet
Gemensamma riktlinjer för sortiment
Varumärkeshierarki
Kort om immateriella rättigheter
Vägen vidare

Länk till anmälan:

http://ostfoldfk-4078018.hs-sites.com/inbjudan-workshop-gemensamt-varum%C3%A4rke-1/4

Om arrangören/föreläsaren:

Kontaktuppgifter:

Ingela Skärström | +46 705 81 5723 | ingela@svinesundskommitten.com

Bjørn Horten | +47 905 99 496 | bjornhor@viken.no

Martin Hesselgren | +46 761 08 2548 | martin.hesselgren@ri.se